Free Porn
xbporn
28.7 C
Albaida
Diumenge, juliol 21, 2024

Avís Legal

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

El propietari d’aquesta pàgina web posa a disposició dels visitants una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de 11 de juliol – LSSICE de “Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic”, són de obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació disposats de forma fàcil, directa i gratuïta:

Propietari:

L & Ll Comunicación, s.l.

N.I.F.: B-54383419

Inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, Tomo 3340, Foli 33, Fulla A-115108, inscripció 1ª

Podeu contactar amb el titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 646146020

Correu electrònic: info@aralavall.com

Informació general

El present Avís Legal regula l’ús de www.aralavall.com, web de L & Ll Comunicación, s.l. mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre tot el contingut d’aquesta web, incloses les marques i els signes distintius, són de titularitat exclusiva de L & Ll Comunicación, s.l., excepte en el cas que s’indiqui expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d’aquesta web sense autorització expressa i escrita.

Responsabilitat

És responsabilitat dels visitants o usuaris d’aquest lloc web l’atenta lectura de les Condicions Generals d’ús que es detallen. El ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació de totes i cadascuna de les advertències legals i condicions generals que, en qualsevol moment, puga establir L & Ll Comunicación, s.l..

Així mateix, la utilització de determinats serveis que aquest lloc pot posar a disposició dels usuaris implica l’acceptació, sense reserva alguna, de les condicions particulars, advertències o instruccions que L & Ll Comunicación, s.l. pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per la Web. Per això L & Ll Comunicación, s.l. no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals webs o de les seues pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a L & Ll Comunicación, s.l., tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

En cas de que hi hagi fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, cal tenir en compte que els missatges només reflecteixen l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. L & Ll Comunicación, s.l. no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Condicions d'accés

En general, l’accés als continguts facilitats per L & Ll Comunicación, s.l. serà de caràcter lliure i gratuït, i no es demana als usuaris que facilitin dades personals, ni es subscriguin ni facin ús de claus o contrasenyes, a excepció de l’accés restringit al servei de correu electrònic en línia per a clients de L & Ll Comunicación, s.l..

Quan per a la contractació o sol·licitud d’informació d’un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris asseguren la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L & Ll Comunicación, s.l. es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d’aquestes, en les condicions i termes que quedin reflectits en la Política de Privacitat.

Condicions d'ús

L’ús del lloc web de L & Ll Comunicación, s.l. ha d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, a qualsevol disposició legal aplicable i a les exigències de la moral i les bones costums generalment acceptades, així com a les de ordre públic.

Sota prèvia i expressa autorització de L & Ll Comunicación, s.l., els usuaris només podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web de manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per L & Ll Comunicación, s.l. de conformitat amb la legalitat vigent, i assumeixen les responsabilitats que corresponen per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·legals o lesives per drets de tercers o que pot perjudicar, impedir o limitar l’ús d’aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través d’aquesta web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

  • de qualsevol forma, contravinguin o atenten contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic.
  • induir, incitar o promoure actuacions criminals, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o al ordre públic.
  • siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
  • es troben protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu titular legítim.
  • Lesionen o puguen lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixen la normativa sobre el secret o la confidencialitat de les comunicacions.
  • constitueixen publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • continguin virus, cavalls de Troya, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui malmetre o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

L & Ll Comunicación, s.l. no es responsabilitza de l’ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d’aquest lloc web, sinó que es reserva les accions legals oportunes per rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l’ús inadequat o il·legal del mateix. A més, L & Ll Comunicación, s.l. es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l’accés a la seva web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

Modificació d'aquest avís legal i duració

L & Ll Comunicación, s.l. es reserva el dret de realitzar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen representats o localitzats en seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.